Úvod do UNIXu – Klávesy na příkazové řádce

Kurzorové šipky doleva, doprava
editace aktuálního příkazu
Kurzorové šipky nahoru, dolů
listování v historii příkazů
Ctrl+R
hledání podřetězce v historii příkazů
Ctrl+C
zrušení aktuálního příkazu, obecně přerušení běhu programu
Ctrl+L
překreslení terminálu
Tab
Doplňování příkazů a jmen souborů (stisknout dvakrát při nejednoznačnosti)
Alt+Fn
Přepínání virtuálních terminálů (v X11 Ctrl+Alt+Fn)