Úvod do UNIXu – Adresářová struktura

V unixu je jediný strom adresářů, všechny souborové systémy se do něj připojují ("mountují"). Oddělovač názvů adresářů a souboru v cestě je /, každý adresář obsahuje adresáře . (odkaz na sebe sama) a .. (odkaz na nadadresář). Názvy souborů a adresářů jsou case-sensitive, tedy záleži na velkých a malých písmenech. V názvech souborů a adresárů se také mohou vyskytovat prakticky libovolné znaky, slušností je ovšem používat jen ty tisknutelné.

V každém okamžiku je definován aktuální adresář, cesty lze zadávat relativně vůči aktuálnímu adresáři (např. ../bob/mail) nebo absolutně vůči kořeni (např. /usr/bin/xterm).

Každý uživatel má svůj domovský adresář, kde má obvykle veškerá práva a kam ukládá většinu svých souborů. Protože ovšem v unixové laboratoři jsou domovské adresáře na síťovém souborovém systému AFS, který má jistá specifika, budeme některé věci cvičit raději v /tmp.

Přehled některých základních adresářů: