Úvod do UNIXu – Základní systémové konfigurační soubory

/etc/passwd

Řádkově orientovaný soubor, každý řádek odpovídá jednomu systémovému uživateli. Záznamy na řádku jsou odděleny dvojtečkou. Příklad:

martin:x:500:100:Martin Decky:/home/martin:/bin/bash

Význam jednotlivých položek z příkladu:

martin
uživatelský login, jméno, pod kterým se přihlašuje do systému
x
zahashované heslo uživatele, nyní již většinou uloženo jinde
500
UID, číselný identifikátor uživatele
100
GID, výchozí skupina uživatele
Martin Decky
skutečné jméno uživatele
/home/martin
domovský adresář uživatele
/bin/bash
výchozí shell uživatele

/etc/group

Řádkově orientovaný soubor, každý řádek odpovídá jedné systémové skupině. Záznamy na řádku jsou odděleny dvojtečkou. Příklad:

portage:x:250:portage,martin

Význam jednotlivých položek z příkladu:

portage
jméno skupiny
x
zahashované heslo skupiny, nyní se již většinou nepoužívá
250
GID, číselný identifikátor skupiny
portage,martin
seznam uživatelů patřících do skupiny (kromě těch, kteří již mají skupinu nastavenou jako výchozí)