Úvod do UNIXu – Úloha č. 1

Zadání

Popište postup na bezpečný šifrovaný přenos souborů mezi dvěma unixovými počítači po síti. Předpokládejte, že na obou strojích máte uživatelský účet a na cílovém stroji běží ze síťových služeb jen SSH server. Použijte jedinou příkazovou řádku na zdrojovém počítači a nepoužívejte příkazy scp nebo sftp.

Nápověda: Naučte se pozorně číst manuálové stránky.

Termín odevzdání: 7. 3. 2006 19:00 CET