Úvod do UNIXu – Úloha č. 2

Zadání

Napište shellový skript, který uloží do souboru a pošle na jeden konkrétní email seznam deseti uživatelů, kteří se na daný stroj přihlásili nejčastěji z jednoho místa (místo stačí rozlišovat podle údajů, které vypisuje příkaz last ve třetím sloupci).

Termín odevzdání: 14. 3. 2006 19:00 CET