Úvod do UNIXu – Úloha č. 5

Zadání

Napište skript v shellu, který: