Úvod do UNIXu – Úloha č. 6

Zadání

Napište skript v shellu, který se chová stejně jako standardní příkaz wc -l.

Pro každý soubor zadaný jako parametr vypíše počet jeho řádků a jeho jméno. Pokud je souborů více než jeden, vypíše na závěr součet přes všechny soubory. Pokud není na příkazové řádce skriptu uveden žádný soubor (nebo je jméno některého souboru -), pracuje se standardním vstupem.

Případné chybové hlášky (parametr není soubor apod.) vypisuje skript na standardní chybový výstup.

Termín odevzdání: 25. 4. 2006 19:00 CEST