Úvod do UNIXu – Úloha č. 7

Zadání

Napište shellový skript, který bude sloužit ke generování jednoduché HTML obrázkové galerie.

První parametr skriptu bude cílový adresář, ve kterém skript vytvoří výslednou galerii. Druhý parametr bude titulek stránky index.html, která bude v cílovém adresáři vytvořena. Další volitelné parametry jsou jména souborů, ze kterých bude galerie vytvořena.

Skript zkopíruje každý obrázek do cílového adresáře, vytvoří ke každému obrázku náhled o šířce 150 pixelů (menší obrázky nezvětšuje, jmenuje-li se původní obrázek např. img01.jpg, bude se jeho náhled jmenovat tm_img01.jpg) a do souboru index.html přidá tag img zobrazující náhled (atributy width a height musí obsahovat správné hodnoty, atribut alt může být prázdný), který bude zároveň fungovat jako odkaz na původní obrázek.

Během generování galerie bude skript vypisovat na standardní výstup pro každý soubor informace podle vzoru

2/18: iMovieMOL1.jpg (11 %)

(Tedy kolikátý obrázek z celkového počtu se zpracovává, jeho jméno a kolik procent je již zpracováno.)

Skript by měl korektně ošetřovat případné chybové stavy a vypisovat na standardní chybový výstup hlášky:

Doporučené prostředky: Použijte přikazy convert a identify z balíku ImageMagick (běžně k dispozici na většině systémů).

Ukázka výstupu: Skript byl spuštěn v adresáři se sedmnáci obrázky příkazovou řádkou

u7.sh ../out Galerie *

V adresáři ../out byla vytvořena následující galerie.

Termín odevzdání: 12. 5. 2006 19:00 CEST