Úvod do UNIXu – Úloha č. 8

Zadání

S využitím utility netcat (nc) napište skript fungující jako jednoduchý síťový server poslouchající na TCP portu 2505 a jeho klient.

Po připojení na port 2505 pošle server klientu řádek netslay/1.0 ready a bude čekat na příkaz (text ukončený novou řádkou). Server podporuje čtyři příkazy:

Klient bude mít jako první parametr název stroje, na který se má připojit a jako druhý a třetí parametr příkaz odpovídající příkazům a parametrům serveru (quit, list, term, kill). Po připojení na server nejprve ověří identifikační řetězec (netslay/1.0 ready), pošle příkaz a čeká na odpověď. Stavovou odpověď serveru (200, 400 apod.) vypíše na chybový výstup (je-li kód jiný než 200, nastaví také nenulovou návratovou hodnotu), samotnou informační odpověď serveru vypíše na standardní výstup.

Kromě toho bude ještě klient sám implementovat příkaz softkill cmd, který nejprve pošle všem procesům cmd na serveru signál TERM a pokud některý z nich po 15 sekundách bude stále ještě běžet, tak také signál KILL. Podaří-li se všechny takové procesy zabít, bude návratová hodnota klienta 0, jinak jiná hodnota.

Termín odevzdání: 17. 5. 2006 19:00 CEST