Úvod do UNIXu – Úloha č. 10

Zadání

Napište shellový skript vacation, který bude spouštěn ze souboru .forward a bude odpovídat na příchozí emaily.

Pokud od daného odesílatele zatím nepřišel žádný email nebo přišel naposledy před 7 a více dny, je na jeho adresu odeslán email s předmětem původního emailu doplněným o Re: a s textem

Jsem na dovolené, budu k zastižení až se vrátím.

Skript by měl kromě správy databáze adres, na které již odpověděl, také přiměřeně kontrolovat, zda nedošlo k zacyklení a zda neodpovídá na svou vlastní zprávu (v různých formátováních).

Termín odevzdání: 4. 6. 2006 19:00 CEST