Úvod do UNIXu – Úloha č. 11

Zadání

Napište shellový skript, který bude fungovat jako jednoduchý céčkový preprocesor. Na příkazové řádce bude mít vstupní soubory ke zpracování, případně přepínače ve tvaru -DSYMBOL (pro definici symbolu preprocesoru) a -DSYMBOL=VALUE (symbol s hodnotou). Výsledek bude posílat na standardní výstup.

Podporovány jsou tyto direktivy:

Termín odevzdání: 12. 6. 2006 19:00 CEST