Martin Děcký – Reference

Reference

Dálkové plynovody

Hlavní obrazovka Dálkových plynovodůZadavatel: Severomoravská plynárenská, a. s.
Vypracování: 1999
Spoluautor: Miroslav Děcký

Evidence a grafická správa všech plynovodních tras Severomoravské plynárenské, a.s., v návaznosti na podnikovou databázi. Jedná se o mission-critical systém, na jehož správné funkčnosti závisí většina prací plynárenské společnosti. Systém umožňuje grafickou vizualizaci tras na podkladě katastrální mapy, vyhledávání a správu uzlových bodů plynovodních tras, řešená územních kolizí atd.

Rozhlasová ústředna 2000

Zadavatel: B+TV, a. s., Klimkovice
Vypracování: 2000
Spoluautor: Pavel Petřek

Démon umožňující plně automatické nebo manuální vysílání zvukových pořadů pro tzv. okruhová zařízení (soustavy radiovysílaček, interkomy, obecní rozhlas atd). Jeden modul programu slouží pro nahrávání a jednoduchou editaci zvukové relace, druhý umožňuje přímé vysílání buď předem nahraných relací, nebo živý vstup z mikrofonu, třetí modul řídí časově specifické přehrávání předem vytvořených relací (přehrávání v určitém čase, po urcité události) a poslední modul umožňuje řídit výstupní vysílač pomocí sériového rozhrané, aktivační frekvence nebo standardních DTMF kódů.

Red@ctor (verze 1)

Zadavatel: e-webmastr s. r. o.
Vypracování: 2002 – 2004

Modulární redakční a publikační systém, určený především laickou správu komplexních webů (ať již veřejných nebo určených pro použití jako intranet/extranet). Umožňuje strukturovat web do řady osnov (stromů kategorií), v nich zveřejňovat dokumenty (označené celou řadou metadat, např. klíčovými slovy) a efektivně v nich vyhledávat. Systém obsahuje sofistikovanou správu uživatelů (delegace správy uživatelů, přístupových práv atd.), historii všech revizí dokumentů, přehlednou evidenci organizační struktury společnosti nebo úřadu. Vizuální vzhled webu je modifikovatelný šablonami beze změny obsažených informací a systém je možno snadno rozšiřovat o specifické aplikace šité na míru.

Nejvýznamější weby, které používaly systém Red@ctor (nyní typicky v nové verzi): ÚMČ Praha 5, HSI, Rudolf-Net, VŠMIE, Metal-Aliance

Architekt informačních systémů ÚMČ Praha 5

web praha5.czZadavatel: ÚMČ Praha 5
Vypracování: 2002 – 2006
Partneři: e-webmastr s. r. o., Pražská energetika, a. s.

Celkový audit informačních systémů a GIS na úřadě městské části, jejich integrace a modernizace (efektivní využívání intranetu a extranetu). V rámci řešení byl již v roce 2002 vytvořen také nový web www.praha5.cz, který v současné době obsahuje přibližně 30000 veřejně dostupných dokumentů a jedná se o pilotní nasazení redakčního a publikačního systému Red@ctor.

Další reference