Martin Děcký – Ročníkový projekt

Ročníkový projekt (LS 2014/2015)

Předmět Ročníkový projekt představuje individuální práci na softwarovém díle středně velkého rozsahu primárně pro studenty 2. ročníku letního semestru bakalářského studijního programu informatika na MFF UK. Ročníkový projekt obvykle plynuje navazuje na vypracování bakalářské práce.

Obecný rámec a obvyklý průběh ročníkového projektu je popsán na webu KDSS (prosím věnujte také pozornost odkazovaným stránkám). Pokud si přejete pracovat na ročníkovém projektu pod mým vedením, doporučuji projít si níže uvedený seznam témat a kontaktovat mě ohledně další domluvy. Zadání ročníkových projektů pod mým vedením nejsou striktně omezena na níže uvedená témata, můžete se vypsanými tématy pouze inspirovat a rád s vámi proberu možné varianty zadání, které nakonec upravíme na míru.

HelenOS

Témata týkající se projektu HelenOS jsou uvedena na samostatné stránce.

ICZ

Následující téma je navrženo ve spolupráci se společností ICZ, což je jeden z partnerů MFF UK.

Desk lokátor

Úkolem je vytvořit webovou aplikaci (ideálně v jazyce Java jako Tomcat servlet, vhodný je například framework Vaadin), která graficky znázorňuje, kde hledaný pracovník sedí. Vstupem jsou plány pater, pracovních míst a (anonymizovaný) seznam zaměstnanců. Součástí aplikace je také editor těchto údajů. Kromě pracovníků aplikace obsahuje tzv. Point of Interest, tedy zasedačky nebo důležitá oddělení. Zadání klade důraz na jednoduché uživatelské rozhraní.

Aplikace by měla svá data ukládat do SQL databáze (ideálně PostgreSQL) a měla by být multiplatformní (podpora minimálně Linuxu a Windows). Zadání lze pro účely bakalárské práce rozšířit o podporu více databází, napojení na Active Directory atd.

Khanova škola

Následující téma vychází z potřeb Khanovy školy (české odnože Khan Academy).

Objektový wrapper pro Wordpress a napojení na Nette Framework

Cílem je umožnit implementaci rozšíření pro publikační systém Wordpress pomocí Nette Frameworku. Wordpress tvoří rozsáhlý ekosystém, není však naprogramován elegantně, těžko se rozšiřuje (jak backend, tak šablony) a především všechny jeho plug-iny očekávájí stávající API. V rámci tématu by byly tedy vybrány vlastnosti Wordpressu, které je vhodné rozšiřovat pomocí plug-inů v Nette (např. ACL, šablony), a naopak ty vlastnosti, které jsou ve Wordpressu implementovány rozumně a není potřeba do nich zasahovat (např. routování). Na základě této analýzy by bylo navrženo rozhraní pro Nette plug-iny a naimplementován wrapper pro Wordpress.

Pro ověření zvoleného konceptu by bylo možné provést reimplementaci webových stránek Khanovy školy do této kombinace Wordpressu a Nette.